images

Thông số này là cơ sở của sự phân loại các vật quay thông dụng. Trong tiêu chuẩn ISO 1940-1973, đơn vị đánh giá chất lượng cân bằng được định nghĩa như sau:

                   1G = 1mm/giây                                                                                         

      Cấp độ chất lượng, G, (tương đương với tích eadm ´ w cho một rotor không) cho phép thực hiện việc đổi chiều ứng xử của máy chạy ở các tốc độ khác nhau mà ta quan sát được. Các giá trị G trong tiêu chuẩn tương đương với độ lệch tâm e tính bằng µm cho một rotor quay ở 9500 vòng/phút. Cấp chất lượng, hay độ mất cân bằng, của một rotor có thể đánh giá được nhờ sử dụng một máy cân bằng đã được hiểu chuẩn (calibrated balancing machine).

10.2 Chỉ tiêu dao động

      Đối với các máy móc đang vận hành, các dao động do mất cân bằng gây ra chịu ảnh hưởng đáng kể các đặc tính vật lý của ổ đỡ và bệ máy. Thuận tiện nhất là đánh giá chất lượng hoạt động của máy bằng việc sử dụng các mức dao động như được đề nghị trong nhiều tiêu chuẩn như VDI2056, được chuẩn hóa quốc tế thành ISO 2372, “Dao động Cơ học của Máy móc với Tốc độ vận hành từ 10 đến 200 vòng/giây”. Các tiêu chuẩn này đưa ra các chỉ dẫn khi việc vảo trì trên một máy đang hoạt động được đặt ra. Khi nguồn dao động chính là mất câng bằng Tiêu chuẩn có thể được sử dụng như là một cơ sở để chỉ định cấp độ dao động còn lại cho phép.

       Các tiêu chuẩn hữu dụng khác liên quan đến thiết bị cân bằng gồm ISO 2953“Máy cân bằng – Mô tả và đánh giá” và ISO 2371 ,“Thiết bị cân bằng tại chỗ - Mô tả và đánh giá”.

Biểu đồ chỉ tiêu dao động (theo VDI 2056)

     Trong mọi trường hợp, những tiêu chuẩn này lập thành các quyết định của một ban gồm các nhóm kỹ sư để hướng dẫn các kỹ sư khác: thường phải tiến hành thực nghiệm để chỉ ra làm cách nào các tiêu chuẩn này được vận dụng tốt nhất cho bất cứ vấn đề cân bằng nào được đặt ra.

10.3 Tiêu chuẩn ISO 1940 về chất lượng cân bằng vật quay cứng

      Bảng sau cung cấp các cấp độ cân bằng theo ISO 1940 (1973), áp dụng cho các loại vật quay thông dụng. Ta cũng có thể biểu diễn dưới dạng đồ thị lượng mất cân bằng còn lại cho phép (chuyển vị của khối tâm, đo bằng µm) theo vận tốc quay, áp dụng cho nhiều cấp độ về chất lượng cân bằng căn cứ theo Bảng sau.

11. Đồ gá

Trừ một số chi tiết đã có trục sẵn, các chi tiết cần cân bằng đòi hỏi phải được lắp lên trục gá chuyên dùng. Nhìn chung trục gá này được chế tạo chính xác với các chi tiết côn, kẹp chữ C, bạc nối,..được xử lý nhiệt, mài cẩn thận. Có như vậy, chúng không "góp" thêm vấn đề mất cân bằng vào chi tiết đang cần được cân bằng.

 Nguôn:Theo ông Lê Đình Tuân
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM


Nhân lực ngành cơ khí - Thừa mà vẫn thiếu

Nhân lực ngành cơ khí - Thừa mà vẫn thiếu

Trong khi các doanh nghiệp cơ khí luôn than thiếu lao động thì sinh viên, học viên ra trường lại khó kiếm việc làm. Nguyên...

Vai trò của ngành cơ khí đối với đời sống và xã hội

Vai trò của ngành cơ khí đối với đời sống và xã hội

Xã hội phát triển là nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ thông tin và máy móc hiện đại. Hàng loạt công trình...

2019 Copyright © THANG LONG. All rights reserved.