images
Nhân lực ngành cơ khí - Thừa mà vẫn thiếu

Nhân lực ngành cơ khí - Thừa mà vẫn thiếu

Trong khi các doanh nghiệp cơ khí luôn than thiếu lao động thì sinh viên, học viên ra trường lại khó kiếm việc làm. Nguyên...

Cân bằng động là gì?

Cân bằng động là gì?

Sự mất cân bằng máy nói chung là một hiện tượng có hại do đó cần phải xác định và khi cần thiết phải giảm thiểu...

Vai trò của ngành cơ khí đối với đời sống và xã hội

Vai trò của ngành cơ khí đối với đời sống và xã hội

Xã hội phát triển là nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ thông tin và máy móc hiện đại. Hàng loạt công trình...

2019 Copyright © THANG LONG. All rights reserved.